עדכון מדיון בוועדת הכלכלה בנושא סיוע לעסקים בתקופת קורונה

אתמול יום  14/12/2020  התקיימה ישיבת ועדת הכלכלה בנושא סיוע לעסקים בתקופת משבר הקורונה בהשתתפות

גורמים משפיעים כמו בנק ישראל, האוצר, ח"כ ממגזרים שונים, ארגון בעלי עסקים ושוקי שדה, מנכ"ל הארגון.

 

נושא סיוע בקבלת הלוואות ודחייה בהחזר הלוואות, פתרון בהגבלת צ'קים  הועלה לידיעתכם ע"י הארגון במכתבים למשרד האוצר, ולבנק ישראל וקיום ישיבה זו הינה בחלקה תולדה של פעילות הארגון.

 

פתח בדברים ד"ר עו"ד שלמה נס המייעץ לוועדה בתקופת הקורונה.

 

נושאים עיקריים שהועלו ע"י המשתתפים בכללותם:

מתווה הלוואות קווי סקירה הבאת נתונים המצביעים על אי התנהלות הבנקים על פי מדיניות בנק ישראל לעסקים קטנים בינוניים וגדולים.

 

נושא מרכזי בדיון היה בהקשר פירעון אשראי לתקופה של 1/2 שנה והקשיים הקיימים גם בקבלת הלוואות בערבות המדינה ובאותו הקשר הגבלות ואי מתן הלוואות כלל למגזרים הנחשבים בסיכון.

 

במקביל, הועלתה הצעה להגיש הצעת חוק לדחות את הגבלת הצ'קים.

 

סיכומם של דברים – ישקלו בחיוב את נושא דחיית האשראי לעסקים גדולים ובינוניים הארכה נוספת של לפחות עוד 1/2 שנה  וכן ינסו למצוא פתרון לנושא הגבלת חשבונות למגזרים הנחשבים בסיכון.

 

הצעה נוספת שהתקבלה בחיוב היא שהלוואות בערבות מדינה יוכלו לשמש לפירעון אשראים קיימים כתמריץ לבנקים לתת הלוואות לעסקים בסיכון, הנ"ל יועבר לטיפול מול מנכ"ל האוצר.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו