חישוב שיעורי הבלו להישבון במסגרת הסדר הסולר

מצ"ב לעיונכם מסמך המציג את חישוב שיעורי הבלו להישבון במסגרת הסדר סולר 01.01.2021 עד 31.12.2023.