לקראת הבחירות לכנסת ה – 25 חוזר בתחום דיני עבודה

מצ"ב חוזר ממשרד עו"ד פסי בתחום דיני העבודה בנושא הבחירות לכנסת ה – 25