You are currently viewing עדכון מוועדת הכלכלה בנושא סעיף התייקרויות

עדכון מוועדת הכלכלה בנושא סעיף התייקרויות

לאור פניית מנכ"ל הארגון דודי גיל ויו"ר הארגון ניסים סרוסי לוועדת הכלכלה בנושא אי הכנסת סעיף התייקרויות במכרזי הרשויות המקומיות להפעלת הסעות תלמידים, התכנסה ועדת הכלכלה השבוע לדיון בנושא.

 

בתום הוועדה, יו"ר ועדת הכלכלה חה"כ דוד ביטן קיבל את עמדת הארגון וסיכם כי וועדת הכלכלה תפנה ליו"ר ועדת החינוך שיטפל בנושא בטווח הארוך. בנוסף, ביטן ביקש ממשרדי האוצר והחינוך לשבת למו"מ עם השלטון המקומי בכדי לאפשר תוספת תקציב לחברות ההסעה. כמו כן, סוכם כי הוועדה תתכנס שוב בשבועיים הקרובים ובמידה ולא יימצא פתרון, שרי האוצר והחינוך ויו"ר מרכז השלטון המקומי יוזמנו לוועדה.

 

לשידור הוועדה הקישו כאן.