עדכון מפגישת נציגי הארגון עם משנה למנכ"לית משרד החינוך

אנו מבקשים לעדכנכם בפגישה שהתקיימה ביום 28 במרץ 2022 עם משנה למנכ"לית משרד החינוך מר אבי גנון – מר שמעון אבני מנהל א. היסעים במשרד החינוך.

 

משתתפים מטעמנו: ניסים סרוסי יו"ר, שוקי שדה מנכ"ל, עו"ד גילי שפר, בני אביבי חבר הנהלה (גזבר), אופיר חדד (חברת נתיבים) ויאיר שטרית (חברת אג'נדה יועצי תקשורת).

 

נושאי הדיון בפגישה:

  • סעיף אי הצמדת התייקרויות במכרזים של משרד החינוך , ומכרזי השלטון המקומי (מצ"ב מכתבנו בנושא אל מנכ"לית משרד החינוך)
  • מלווה בהסעות תלמידים
  • גיל האוטובוס בהסעות תלמידים (משרד החינוך) העלאה  ל – 14 שנים כפי שמאושר ברשויות המקומיות .

התקיים דיון רציני ומעמיק הוצגה מצגת (מצ"ב) מפורטת לבעיות  כמו כן הועלו ע"י הארגון מספר רעיונות והמלצות לפתרונות  , התקבלה תשומת לב והבנה עניינית וחיובית לנושאים שהועלו.

בסיכום הישיבה הובטחו לנו התייחסות וטיפול, תשובות יתקבלו תוך פרק זמן קצר.

אנו מנסים ופועלים נמרצות לתיקון עוולות אלו.