עדכונים בענף ההיסעים עקב המצב המיוחד בעורף

בהמשך לעדכון לגבי הסדרים מיוחדים החלים על מעסיקים ועובדים עקב המצב הביטחוני, כפי שנשלח אליכם על ידי משרדנו, הרינו לעדכנכם על הסדרים זמניים בענף ההיסעים.

 

לפתיחת העדכון הקישו כאן.