פגישה אתמול ב-19.00 אצל סגן השר בנושאים של הארגון

פגישה אתמול ב-19.00 אצל סגן השר בנושאים של הארגון