אוטו COM

התקנה המחייבת במערכת למניעת שכחת ילדים ברכב פרטי המסיע ילדים עד גיל 4 בתוקף!