אוטו

משרד האנרגיה פרסם את מחירי מוצרי הדלק שבפיקוח לחודש נובמבר 2022 ואלה מהווים עליה של כ-9 אגורות לליטר. המחירים החדשים יכנסו לתוקף לאחר יום הבחירות.