ביזנעס

הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול. כמה נסענו ב-2021?