ביזנעס

בהשקעה של 59 מיליון שקל: 220 אוטובוסים חשמליים חדשים.