גלובס

החשב הכללי באוצר: ניתן להאריך החזר הלוואות בערבות המדינה ל-10 שנים.