מלונדון ועד שטוקהולם: כך ניצחו בעולם את מכת הפקקים.