הארכת תוקף אישורים רגולטורים

מצ"ב הוראת שעה להארכת תוקף אישורים רגולטורים שהועברה אלינו מאגף פיקוח תחום קציני בטיחות. 

  1. תוקף רישיון מוביל /הסעה מוארך בשלושה חודשים.
  2.  אישור מעבדה מוסמכת לבדיקה תקופתית למכלית או לרכב שמותקן עליו מיכל להובלת חומר מסוכן מוארך בארבעה חודשים.

 לנוחיותכם מצורפת התוספת הראשונה למסמכים שתוקפם הוארך בארבעה חודשים.

 

 להוראת השעה הקישו כאן.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו