הבהרה בנוגע לפגישה שהתקיימה עם המשכ"ל בתאריך 19.11.23

בהמשך להודעה שפרסמנו ביום 20.11.23, ברצוננו להוציא תיקון ולהבהיר, כי במסגרת  הפגישה שקיימנו במשרדי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, שקדמה לה חלופת מכתבים בנושא, משכ"ל ציינה והבהירה במפורש כי אין לה סמכות לקבוע או להתערב בסוגיות חוזיות בין הרשות המקומית לקבלן ההסעות.

יחד עם זאת, לפנים משורת הדין משכ"ל הסכימו להיפגש עם הארגון  מתוך רצון להקשיב לטענותינו.

אנו מבקשים להבהיר  ולהדגיש  – משכ"ל אינה בעלת סמכות להתערב בסוגיות חוזיות בין הרשות המקומית לקבלן כאמור ומנגנון לפיצוי בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מהמלחמה, יהיו בהתאם למנגנון הפיצוי שקבע משרד האוצר בעניין.

לפיכך אין לפנות למשכ"ל בסוגיות אסדרת הפיצוי מול הרשות המקומית, שכן בהתאם לחוזה המכרז, אין אחריות על הרשות המקומית לפצות את הקבלן בעת מצב חירום לאומי, לכן יש לפעול בערוצים המקובלים לבחינת הזכאות מול הגורמים הרלבנטיים במדינה.

 

 
 
קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו