הסעה בטיחותית לכל מוסדות החינוך

ב – 21.5.21 הגישו חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני, יצחק פינדרוס ואליהו ברוכי, הצעת תיקון לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות.

 

כיום, חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד–1994, קובע את זכאותם של ילדים עם מוגבלות להסעה למוסדות החינוך, תוך החרגת מוסדות חינוך מסוימים שבהם רשאים ילדים ונערים ללמוד לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה. החוק הנוכחי קובע כי רק תלמידים הלומדים במוסד חינוך מוכר זכאים למימון הסעה בשל מוגבלותם.

 

החרגה זו של מוסדות רבים העומדים בתנאי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, מפלה ילדים עם מוגבלות הלומדים במוסדות חינוך אלה.

 

היות וזכות לחינוך נמנית עם הזכויות החברתיות הבסיסיות והיא אף מעוגנת בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000, ולפיו "כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך לפי כל דין" וכן נקבע בחוק לימוד חובה שכל ילד ונער מגיל 3 ועד כיתה י"ב חייב ללמוד במוסד חינוך, לפי התנאים הקבועים בחוק, יש להתאים את מערך הסעות התלמידים במערכת החינוך לכך. בעיקר כאשר מערך ההסעות במערכת החינוך נועד לסייע ביישום חוק לימוד חובה, ובפרט לתלמידי החינוך המיוחד.

 

התיקון המוצע להצעת החוק נועד לתת לכל ילד עם מוגבלות את הזכות הבסיסית ללמוד במוסד חינוכי המתאים עבורו ולקבל מימון להסעה. בעבר הוגשו הצעות חוק דומות אך הן לא הבשילו לכדי חוק ואנו מקווים כי הפעם הדבר יצלח והתיקון הכל כך מתבקש יתבצע בהקדם עבור כל תלמידי מערכת החינוך במדינת ישראל.

 

לתיקון המוצע לחוק הקישו כאן.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו