ועדת הכספים אישרה את התקנות הקובעות את הארכת תוכנית הפיצויים לעסקים בכלל אזורי הארץ

ועדת הכספים אישרה את הצעת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת וקביעת תיאומים), התשפ"ד-2023, שעניינה הארכת תקנות הפיצויים לעסקים בכלל הארץ, נוכח המלחמה.

 

במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעסקים בהתמודדות עם הפגיעה בפעילות הכלכלית הסדירה שלהם בעקבות פעולות הלחימה הממושכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", נחקק חוק התוכנית לסיוע כלכלי. במסגרת החוק תוקן חוק מס רכוש וקרן פיצויים ונוסף בו פרק אשר קובע מתווה פיצוי לעסקים קטנים ובינוניים להשתתפות בהוצאותיהם הקבועות ובחלק מהוצאות השכר שלהם. הפיצוי ניתן בשל נזקים שאירעו בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 עד יום 30 בנובמבר 2023.

 

מתוך הנחה שייתכן שייגרמו נזקים גם בחודש דצמבר 2023 כתוצאה מהמשך פעולות הלחימה, הובאו התקנות הקובעות הארכה של התקופה הקובעת. התקנות קובעות את התיאומים הנדרשים ככל שהתקופה מוארכת, זאת כדי לאפשר פיצוי מהיר עבור נזקים עקיפים שייגרמו בחודש דצמבר 2023. כמו כן, ההארכה של התקופה הקובעת לפי המוצע תאריך גם את התקופה שלגביה חלים התיקונים לחוק הביטוח הלאומי.

 

להודעה המלאה של ועדת הכספים הקישו כאן.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו