יום יום אילת

בלי הסעות ובלי צהרון ככה דואגת עיריית אילת לילדת החינוך המיוחד בעיר.