יום יום אילת

חברת התיירות לא שילמה עבור הסעת תיירים מאילת לאורך שנים.