ישראל היום

תידחה חובת התקנת המערכת למניעת שיכחת ילדים