ישראל היום

שר האוצר הודיע: המס על הדלק יוזל לשלושה חודשים.