ישראל היום

משרד התחבורה מקצה אוטובוסים ונהגים למאמץ הלאומי – תדירות התחבורה הציבורית תרד.