כלבו חיפה והקריות

ראש העיר הציעה פתרונות להסעות ילדי החינוך המיוחד, האם הם ייושמו?