כלכליסט

לראשונה חברות היסעים פרטיות יקבלו מימון ממשלתי לאוטובוסים חשמליים.