כלכליסט

סופרבוס תתחיל להפעיל אחרי פסח אוטובוס חשמלי בין עפולה לחדרה. אבל חוסר זמינות של תשתיות הטעינה יקשה על משרד התחבורה לעמוד ביעד של 2,500 אוטובוסים נטולי פליטה עד 2025