כלכליסט

400 הסתייגויות: האופוזיציה משתעשעת בוועדת הכספים, הפיצוי לעסקים תקוע.