כלכליסט

משרד התחבורה לא מצליח לגבש תקן למערכות בטיחות למניעת שכחת ילדים.