כל העיר

מסלולים ארוכים, איחורים ועוד: טענות קשות על מערך ההסעות לילדי החינוך המיוחד בירושלים.