מבזק לייב

“אזרח הלך לעולמו בעודו ממתין לתשובה מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים”