מגה מוטור

נציגי הארגון נפגשו עם המשנה למנכ"לית משרד החינוך, אבי גנון, ועם שמעון אבני, מנהל אגף היסעים במשרד החינוך ודנו במספר בעיות מהותיות.