תיקון סעיף במכרז משק וכלכלה 04/2024

בעקבות בקשת מנכ"ל הארגון דודי גיל בליווי עו"ד (ראו מכתבנו מצ"ב), להסיר סעיף מפלה דרישה למידע על אופי מגזרי בתנאים  כלליים של המכרז במכרז למשק וכלכלה  של השלטון המקומי לשירותי היסעים והסעות תלמידים מס'  הס / 4/2024, אנו שמחים לעדכנכם כי בפסקה השביעית בסעיף 13.1 לתנאים הכלליים של המכרז עמוד 16 למסמכי המכרז ימחקו המילים "ואופי מגזרי".

לפתיחת המכתב הקישו כאן.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו