מענק למקבלי דמי אבטלה שחזרו לעבוד בתקופת משבר הקורונה

ארגון חברות ההסעה אשר הגה את רעיון "חל"ת חלקי", הוביל את המהלך ביחד ומול גורמים בממשל ומול האוצר עד להבאתו להצלחה משמעותית.

 

אנו מבקשים להודות לכל החברים היקרים אשר היו שם תרמו מזמנם נלחמו ועזרו למימושו של הדבר.

 

אנו שמחים לבשר על החלטת הממשלה – מענק למקבלי דמי אבטלה שחזרו לעבוד בתקופת משבר הקורונה ולהלן הסבר תמציתי:

עובד שלא היה מועסק במשך 75 ימים רצופים לפחות לפני ה-01.11.2020, קיבל דמי אבטלה עבור 75 ימים (רצופים או שלא רצופים) והחל לעבוד בתקופה שבין ה – 01.11.2020 ל – 31.12.2020, עשויי להיות זכאי למענק אשר ישולם במשך 4 חודשים, עבור כל יום שבו העובד מועסק.

המענק עבור כל יום עבודה יחושב עפ"י שכרו הקודם הממוצע ליום של העובד פחות שכרו הנוכחי הממוצע ליום, כשההפרש המתקבל מוכפל בדמי האבטלה היומיים שהיו משולמים לו אלמלא עבדו, ומחולק בשכרו הקודם הממוצע ליום.

סכום המענק ליום לא יעלה על 200 ₪ ולא יעלה על ההפרש שבין 632 ש"ח ל שכר הנוכחי הממוצע ליום, במידה ומדובר בעובד ששכרו הנוכחי הממוצע ליום נמוך מ-632 ₪.

תנאי הזכאות למענק:

  • עובד שלא היה מועסק במשך 75 ימים רצופים בסמוך לפני ה – 1.11.20, או לפחות 25 ימים, או עובד שלא היה מועסק בין התאריכים 1.03.20 – 31.10.20 וקיבל דמי אבטלה עבור 75 ימים (רצופים או שלא רצופים), או לפחות 25 ימים כשבשאר הימים היה זכאי ל דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, תשלום עבור שירות מילואים או דמי פגיעה מהביטוח הלאומי.
  • עובד שחזר לעבוד במהלך התקופה שבין ה-01.11.2020 ל-31.12.2020 אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק.
  • עובד שהיה מועסק במשך 14 ימים או יותר, רצופים או שלא רצופים, בתקופה שבין ה – 1.11.20 ל – 30.04.21 (לא כולל ימי חופשה ללא תשלום).
  • עובד אשר בחודש שעבורו משולם לו המענק, שכרו הנוכחי המוצע ליום נמוך מהשכר הממוצע ליום שאותו קיבל לפני תקופת האבטלה (שעל פיו חושבו לו דמי האבטלה).


דגשים:

  • עובד אשר זכאי ביום מסוים גם למענק על חזרתו לעבודה וגם לדמי אבטלה, ישולם לו עבור אותו יום סכום המענק לאחר שיופחת ממנו סכום דמי האבטלה.
  • עובד אשר זכאי לקבל מענק על חזרתו לעבודה וגם מענק למובטל העובד בשכר נמוך, לא יוכל לקבל את שני המענקים במקביל עבור אותו יום עבודה.
  • המענק ייחשב כהכנסה מעבודה לצורך בחינת הזכאות לקצבאות המוסד לביטוח לאומי, אך הוא לא ישפיע על כל זכאות אחרת שמותנית בגובה ההכנסה (כגון: הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה, מס הכנסה שלילי וכדומה).
  • המענק מוגן מעיקול (למעט כאשר מדובר בתשלום דמי מזונות), ומענק ששולם באמצעות הבנק יהיה מוגן במשך 30 ימים ממועד התשלום, כך שניתן למשוך אותו במהלך 30 הימים.
  • למי שנמצא בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), לא ייעשה שימוש בכספי המענק שקיבל לצורך החזר חובותיו.

את הבקשות לקבלת המענק ניתן יהיה ניתן להגיש לאחר שיועלה לאתר המוסד לביטוח לאומי טופס בקשה מקוון.

המועד האחרון להגשת הבקשות למענק הוא ה-31.07.2021.

לפרטים נוספים, לחצו כאן.

 

לטבלת פירוט של סכומי המענק, הקישו כאן.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו