מעריב

הנהיגה הרבות להן נדרשים הנהגים ועד לחוסר במקומות מוסדרים להתרעננות לנהגים. ללא טיפול שורש בענף האוטובוסים אנו חלילה נראה שוב ושוב תאונות מחרידות מעין אלה".