מצגות מכנס היסעים ארצי – אוקטובר 2021

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, במצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים, כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה וכדומה,  העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם. על כן, ממנים מראש בן משפחה, אדם קרוב אחר או בעל מקצוע, בהם ניתן אמון מיוחד כמיופי כוח, ואשר הסכימו לכך, אשר יפעלו בשמך ועבורך בתחומים שונים הנוגעים לחייך – בעניינים רכושיים, עניינים אישיים או עניינים רפואיים.

 

חתימה על ייפוי כוח מתמשך, מחליפה במקרים רבים, את הצורך במינוי אפוטרופוס – דבר המקשה מאוד על ניהול ענייניו של אדם שאינו כשיר.

 

לפיכך, נקבעו הנחיות ומגבלות ביחס לפעולתו וסמכויותיו של מיופה הכוח.

 

להלן פירוט הנחיות ומגבלות אלו מאת משרד עו"ד פסי ושות'.

 

אמיר זלצברג, ראש אגף תחבורה, במשרד לאיכות הסביבה סקר את פעילות המשרד למעבר לתחבורה חשמלית והפחתת פליטות המזהמים.

 

כיום נפלטים כ – 78 מיליון טון של גזי חממה בממוצע, היעד לשנת 2030 הוא פליטה של כ –  58 מיליון טון גזי חממה בממוצע. היעד ספציפית לתחום התחבורה הינו הפחתה של 96% מפליטות גזי החממה, לפי החלטת ממשלה, החל משנת 2026 כל אוטובוס עירוני חדש יהיה מאופס פליטות.

 

בנוסף, נעשית פעילות מאסיבית בכדי לעבור לשימוש באוטובוסים חשמליים שאינם פולטים כלל מזהמים במרכזי אוכלוסין, מפחיתים 60% מפליטות גזי חממה, שקטים יותר גמישים יותר בתכנון מסופי תחבורה ועדיפים על המשתמשים. לדבריו, הגיעה העת לחישמול אוטובסי היסעים ואף מתוכנן סיוע ממשלתי לנושא זה במסגרת קול קורא.

יוגב גברי מנכ"ל MAN עדכן אותנו בפיתוחי החברה לאוטובוס חשמלי.

 

כבר בשנת 2017 משיקה החברה באירופה את האוטובוס והמסחרית החשמליים הראשונים ובשנה הקרובה היא מתעדת להביא את המהפכה גם לישראל ובכך לסייע בשמירה על הסביבה.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו