נתניה נט

שיבושים קשים בהסעות ילדי החינוך המיוחד בנתניה.