רשות התחרות: פערים גדולים בין עלות חלקי החילוף למחירי הרכבים.

רשות התחרות מפרסמת, לאחר שימוע ציבורי, את ממצאי הבדיקה שערכה בנושא הקשר בין מחיר הרכב לעלות חלפיו.

 

 

קיימים פערים של עשרות אחוזים בין דגמי הרכב השונים בישראל ביחס בין עלות סל חלקי החילוף למחירי הרכבים עצמם. הצרכנים הישראלים ככל הנראה אינם מודעים להיקף הפערים ועל כן נדרשת הנגשה תדירה וברורה של עלויות אחזקת הרכב לצרכנים, שתאפשר להם ליהנות מהתחרות בשוק הרכב, גם בבואם לרכוש חלפים לאחזקתו.

 

 

בנובמבר 2020 התפרסם להערות הציבור דו"ח מחקר של רשות התחרות הבוחן את הקשר בין מחירי הרכבים הפרטיים בישראל לבין עלות חלפיהם. לאחר קבלת הערות מהציבור, הרשות מפרסמת כעת את הגרסה הסופית של המחקר.

 

 

במסגרת המחקר נערכה בין היתר, השוואת עלותו של סל חלפים אחיד על פני מספר גדול של דגמי רכב, ביחס למחירי הרכבים עצמם.

 

 

מטרת ההשוואה היא העלאת המודעות של הצרכן הישראלי לקשר שבין מחיר הרכב לעלות חלפיו המקוריים, וכן העלאת המודעות לפערים המשמעותיים שבין עלות החלפים המקוריים של רכבים שונים, אשר עשויים במעמד הרכישה להיחשב כתחליפיים.

 

 

ערכו הממוצע של יחס עלות הסל הכולל למחיר הרכב עומד על 46 אחוזים, כפי שנמצא במדגם של 33 דגמי רכב נפוצים ששווקו בישראל בשנים האחרונות, וסל אחיד של 18 חלפים לרכבים אלו. טווח הערכים עבור יחס זה במדגם רחב מאד ונע בין 26 ל- 84 אחוזים.

 

 

עוד עלה מהבחינה כי בממוצע, עלות החלפים שירכוש בעל הרכב לאורך חייו, ביחס לעלות הרכב, גבוהה יותר ככל שהרכב זול יותר. כלומר, ייתכנו מקרים בהם הצרכן רוכש רכב שמחירו נמוך ביחס למתחרים בקטגוריה, אך צפוי לשלם על חלפיו מחיר גבוה יחסית, לאורך חיי הרכב. ממצא זה מחדד את חשיבות השוואת המחירים של המוצר הכולל- רכב וחלפיו כחבילה.

 

 

הפניית תשומת ליבם של צרכני הרכב ליחס בין מחיר הרכב ועלות חלפיו בעת קבלת החלטה על רכישת רכב עשויה לסייע לצמצם את פערי המידע בין הצרכנים לבין שחקנים מתוחכמים אחרים בענף, כגון יבואני הרכב. אם הצרכן ייקח בחשבון את העלויות של חלקי החילוף להם יזדקק בהמשך כבר בשלב הראשוני שבו הוא מחליט על רכישת הרכב, הדבר עשוי לרסן את כוח השוק של היבואן במכירת חלקי החילוף לרכבים שאותם הוא מייבא.

 

 

בימים אלו מקדמים משרד התחבורה ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביצועו של פיילוט במסגרתו יפורסם לציבור הרחב "מדד עלות אחזקת רכב" המבקש לאפשר השוואה טובה בין דגמי הרכב ביחס לנתוני עלות של המוצר הכולל – רכב וחלפיו, עוד במעמד רכישת הרכב (בין אם רוכש מיבואן הרכב, או בשוק יד שנייה).

 

פרסומו של מדד כזה יאפשר ללקוחות לקחת בחשבון את עלות אחזקת הרכב כבר במעמד רכישת הרכב.

 

רשות התחרות מברכת על המהלך, אשר צפוי ליצור לחצים תחרותיים שיורידו את מחירי החלפים – מקוריים ותחליפיים כאחד.

 

 

לדו"ח רשות התחרות הקש כאן.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו