תביעה לחל"ת יחסי – ללא התיחסות

 

 

יום חמישי 19 מרץ 2020                                                                                    

דחוף      

הודעה לעיתונות

דרישתנו החוזרת ונשנית לאפשר חל"ת חלקי לא זוכה להתייחסות.

האם יש סיבה הגיונית שקברניטי המשק וראש הממשלה לא נענים ליוזמה שמחד יש בה כדי להקטין את הוצאות המאבק בנגיף קורונה ומאידך יש בה כדי לאפשר לחברות ההסעה להמשיך ולהתקיים – הכול מבלי לפגוע בשכרם של העובדים?

ההסדר שהוצע הוא כי חברות ההסעה שימשיכו ויעסיקו עובדים להסעות למפעלים חיוניים יוכלו לשלם שכר לפי שעות העבודה בפועל ויתירת השכר תשולם על ידי החל"ת החלקי.

יתירה מכך,

נאלצנו להשבית אלפי אוטובוסים ולהעמידם בחניונים – ללא תנועה. האם יש סיבה הגיונית לכך שהממונה על הביטוח לא מורה לחברות הביטוח להנפיק פוליסות חסכניות אשר לא כוללות את הסיכונים של נסיעה והסעת נוסעים רבים משך שעות על הכביש?

החלטות הממשלה הביאו להפסקה / השבתת הפעילות של חברות ההסעה למעט הסעות למפעלים חיוניים.

ביום רגיל, מסגרת יום העבודה הרגיל בחברות ההסעות הפרטיות כוללות: הסעות תלמידים, משרד הביטחון, טיולים, תיירות ועוד אפשרויות הסעה רבות ומגוונות – דבר המאפשר העסקה של נהג משך יום עבודה מלא.

המצב כיום, בו אנו נאלצים להמשיך ולתת שרות למפעלים חיוניים, יצר מצב בו אנו נאלצים להעסיק נהג להסעה של שעתיים ביום. כיוון שהחברות המזמינות משלמות על אותן הסעות את החלק היחסי ביום העבודה.

יוצא כי מחד אנו מקבלים תשלום נמוך וחלקי ולעומת חובתנו לשלם יום עבודה מלא לנהגים מתוקף הסכם קיבוצי וצו הרחבה עליו חתם שר העבודה.

ההכנסות של חברות ההסעה הנובעות מהסעות עובדים למפעלים חיוניים ובחזרה, אינן מכסות את ההוצאות הישירות, ואף מגדילות את הנזק הכלכלי הישיר לאותן חברות, שבלאו הכי כבר קורסות בשל השבתת כלי רכב ומחויבות לתשלום הלוואות והוצאות קבועות בינהן ביטוחים שונים.

כבר עכשיו והצפי נראה לעין כי ככול שתגדל הדרישה להוסיף כלי רכב להסעות עובדים הנזק לחברות ההסעה יתעצם – דבר שייחייב אותנו לנהוג אחרת – בהישרדות כמו בהישרדות.

ברי אין לנו אפשרות לשלם את השכר המלא לנהגים אם התמורה בעד ההסעה מהווה חלק משכרו.

פנינו אל ההסתדרות כדי שתסכים לתמוך בחל"ת חלקי ולאחר דיונים השגנו את הסכמתה.

פנינו אל הביטוח לאומי וזכינו לתשובה כי טענותינו הגיוניות וכי יעבירו את בקשתנו לממשלה.

שוחחנו עם שר התיירות שאכן הבין את המבעייה והבטיח להמשיך ולטפל בה.

שוחחנו עם מנכ"ל משרד הכלכלה שגם הוא החליט שהוא נרתם לסייע בהשגת האישור הדחוף.

הטיפול בנושא בהול וחייב להיעשות רטרואקטיבית מרגע החלת הוראות הממשלה.

                                                                                                                                                            ניסים סרוסי, יו"ר

                                                                                                                                                            ארגון חברות ההסעה

העתק:

שוקי שדה: מנכ"ל

מצורף מכתבנו אל הממונה על חברות הביטוח.

לפרטים ולמידע נוסף:

ניסים סרוסי, יו"ר ארגון חברות ההסעה בישראל – סלולר: 054-5602800

שוקי שדה, מנכ"ל ארגון חברות ההסעה בישראל – סלולר: 052-5172200

צור חכמון, אסטרטגיה ותקשורת – סלולר- 050-5217189

תמונות לשימוש חופשי:

ניסים סרוסי: ציום עצמי

שוקי שדה: אולפני פוקס

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו