הארכת הוראת החוק המסדירה תשלום דמי בידוד לעובד בבידוד

משרד האוצר מבהיר כי הוראת החוק המסדירה תשלום דמי בידוד לעובד השוהה בבידוד ואת השיפוי החלקי למעסיק בגינם, הקבועה בחוק התכנית לסיוע כלכלי, שתוקפה אמור היה לפוג ביום י"ח בניסן, 31.3.2021, תוארך באופן אוטומטי עד ליום 6.7.2021.

 

הארכה זו הינה מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, אשר קובע כי חיקוק שתוקפו פקע, בין היתר, "תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".

 

לפרטים נוספים והגשת הבקשה הקישו כאן.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו