מטרות ומשימות עיקריות

הארגון בהיבט מקצועי

  • לאגד את חברות ההסעה לטפל בענייניהן המקצועיים והארגוניים, לשמור על זכויותיהם לשפרם ולייצגם בפני כל מוסד וגוף ממלכתי ממשלתי ואחר, לשמש גוף בורר בסכסוכים בין חברי הארגון.

  • להיות נציגים של חברות ההסעה בפני רשויות ציבוריות ממלכתיות ובפני הציבור, להיות גורם מעורב ומשפיע בכל נושאי התחבורה במדינת ישראל, ולייצג בעוז וללא מורא את חברות ההסעה בעמלם הקשה.

  • לפעול למען שמירת זכויות והישגי החברות לפי הוראות התקנון והוראות הדין.

  • לפעול לקידום ענייניהם של חברי חברות ההסעה, לחזק ולשפר את מעמדם המקצועי רמתם הטכנית והניהולית, שיפור מערכות היחסים בין החברות.
  • לפעול מול הרשויות כדי להפחית את מס הקניה ומע"מ ברכישות והחלפת כלי רכב.
  • לפעול מול משרד התחבורה וחברות ממשלתיות, להנחות את כל הגופים הממשלתיים והציבוריים לשתף במכרזים אך ורק חברות הסעה החברות בארגון חברות ההסעה.

  • לפעול כגוף גדול מול ספקים בנושאי הביטוח, דלק, תקשורת, וכו' כדי לקבל תנאים משופרים לטובת חברות ההסעה אשר בארגון ולעובדיהן.
  • להקים גוף לבוררות מוסכמת.

הארגון בהיבט חברתי

  • ליזום פעולות הדרכה לחברי הארגון בנושאים שונים בהתאם למטרות הארגון, ולקדם את רמתם המקצועית באמצעות הקניית ידע ומידע שוטף ומעודכן, לערוך כנסים, השתלמויות וימי עיון בנושאים הנוגעים לנהגים, כלי הרכב, סדרי תעבורה בטיחות וניהול חברה.

  • להיות מובילים בכל הקשור בנושאי בטיחות בחברות ההסעה.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו