BIZPORTAL

מתווה הפיצויים לעסקים בכל הארץ בגין המלחמה הוארך עד סוף דצמבר 2023: העלות הצפויה – 1.6 מיליארד שקל.


בהתאם לתקנות שאושרו, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ בגין ירידת המחזורים שחוו בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, על פי אותו מתווה ששימש לפיצוי בגין ירידת מחזורים בחודש אוקטובר 2023. מכיוון שהפיצוי יינתן עבור חודשיים, סכומי הפיצויים יוכפלו.