ICE

בעקבות תקנה חדשה שנחתמה על ידי השרה רגב: נהגים המחזיקים ברישיון נהיגה לרכב ציבורי עד 16 נוסעים יוכלו לנהוג גם על אוטובוס זעיר, המסיע עד 19 נוסעים.