מלווי הסעות החינוך המיוחד בראש העין מאיימים בשביתה: "הרעה בתנאי השכר".