THE MARKAER

בתי הדין, שהקמתם אושרה על ידי ועדת הכלכלה לקראת הצבעה בכנסת, נועדו להתמודד עם העומס שיוצרים תיקי התעבורה על מערכת המשפט. הם ידונו בעבירות תנועה קלות, במקרים שבהם מקבלי דו"חות יבחרו להישפט במקום לשלמם. עוד אושר שינוי של שיטת הניקוד לעבירות קלות יותר, כדי להקל על "נהגים נורמטיביים"

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו