THE MARKER

תא דלק מימני והנעה חשמלית: האוטובוסים הבינעירוניים מנסים להיפטר מהאגזוז המזהם. קבוצת בליליוס, בעלי סופרבוס, תייבא בקרוב את האוטובוסים הראשונים בישראל המונעים על ידי מימן. חברת דן רכשה 200 אוטובוסים בינעירוניים חשמליים. "המימן בטוח אפילו עוד יותר מהגז הטבעי, כי אם נוצר חור במיכל, ההתנדפות מהירה מאוד"