THE MARKER

מעצמאים קטנים ועד מסעדנים: כמה פיצוי תקבלו במסגרת המענקים המוגדלים?

 

ההתמהמהות בגיבוש מתווה פיצויים שיאושר בכנסת הכניסה את המשק לאי-ודאות. המתווה החדש זוכה לתמיכה בקרב שלל גורמים המשפיעים על הסיכוי שלו לעבור בחקיקה. לפי הערכות הוא יגיע לכנסת בשבוע הבא, כדי שיאושר עד 10 בנובמבר.