THE MARKER

כולם רוצים לקדם את התחבורה הציבורית, אז למה כל כך קשה לסמן נת"צים בערים? לכאורה, אין דבר פשוט יותר מסימון נתיב תחבורה ציבורית בעיר: קצת צבע צהוב ושלט — ונתיב קיים נהפך לנת"צ. קשיים תכנוניים והתנגדויות של תושבים וראשי ערים מעכבים את הקמתם, למרות הצורך הברור בהעדפה לאוטובוסים במרכזי הערים ותקצוב מלא של משרד התחבורה.