THE MARKER

ארגון חברות ההסעה בישראל מזהיר כי ייתכן מחסור בהסעות תלמידים בשנת הלימודים הבאה, בעקבות היעדר סעיף התייקרויות, שהופך את המכרזים ללא כדאיים לחברות ההסעות.