YNET

נהג הסעות, שעובד בחברת הסעות ששכרו הורים תושבי המועצה האזורית אשכול, תועד על-ידי ילדים שהסיע לחוג גלישה בחוף באשקלון כשהוא שולח הודעות ומדבר בטלפון תוך כדי נהיגה.