YNET

וועדה שדנה בתיקון חוק העונשין למאבק בגביית דמי חסות התכנסה לראשונה להכנת ההצעה לקריאה ראשונה. 


בין היתר, מוצע לקבוע עונש מינימום של 3 שנים על סחיטה באיומים, ולהגדיל את עונשי המקסימום. עוד בהצעה: קבלת כספים באופן קבוע מבעל עסק ללא מתן שירות וללא הסבר – תיחשב כאיום.

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו