YNET

שופטי העליון קיבלו פה אחד את שתי העתירות שהוגשו על ידי ארגון אלו"ט והורים לילדים על הרצף האוטיסטי – וציינו את הפגמים שנפלו בהחלטת משרד החינוך: "לא אפשרו להורים התארגנות". המדינה לבג"ץ, כשבוע לאחר ביטול עילת הסבירות: "ההחלטה שהתקבלה סבירה, אינה מגלה עילה להתערבות".

קבלו את החדשות שלנו

הרשמה לניוזלטר שלנו

קבלו את העדכונים שלנו